Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Schinkel og Thorvaldsen

[Note 15 i teksten med følgende indhold:]
Thorvaldsens nære Forbindelse med Maleren og Kunsthandleren Vincenzo Camuccini havde til Følge, at han isoleredes fra Kong Ludwigs Kunstindkøb i Rom, »da es nun der Sachlichkeit ermangle« og Kongens Agent, Johann Martin von Wagner, ikke rigtig stolede paa hans Diskretion. Nærmere herom i Ludwig I von Bayern und Johann Martin von Wagner. Ein Beitrag zur Geschichte der Kunstbestrebungen König Ludwigs I. Von P. Winfred Frh. von Pölnitz. München 1929, pag. 43-44.

Sidst opdateret 11.11.2015