Kommentar til 6.5.1815

Udkastet til det efterfølgende brev er affattet på tysk og skrevet på samme blad som dette brevudkast til Clemens.

Sidst opdateret 28.04.2014