Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens fire før-museer i København

Norman Bryson introducerer begrebet deixis for de spor i modernismens malerier, der afslører tidslighed, det stedsspecifikke samt kunstnerens og beskuerens øjebliksbestemte position, jf. Norman Bryson: Vision and Painting, the Logic of the Gaze, London 1983, p. 88.


Der er etableret en analogi i Exners billede mellem Thorvaldsens Engel, der peger på timeglasset (Tiden) og kunstnerne, der henholdsvis peger på og drejer en skulptur. Som sandet, der løber ud (tiden, der går) er skulpturen ikke uforanderlig, men kan bevæges og underkastes forskellige synsvinkler.
Dette kan ses som et motivisk udtryk for Brysons deixis.

Sidst opdateret 23.04.2015