Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 12.6.1819

Det vides p.t. ikke, om det lykkedes at få Thorvaldsen overtalt, da et sådant basrelief ikke kendes i dag. Tegningen Tre kvinder ved en urne til ubekendt gravmæle, C169, kunne imidlertid meget vel være et udkast til relieffet. Det stemmer, trods det generaliserede motiv, overens med Chitrowos ønske, beskrevet længere nede i brevet, om en fremstilling af mandens urne samt de sørgende efterladte: Chitrowo selv, tilsløret, og de to efter sigende meget smukke døtre af Chitrowos første ægteskab, hhv. Katharina von Tiesenhausen (1803-1868) og Dorothea von Tiesenhausen (1804-1863).

Sidst opdateret 06.02.2014