Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsen og Allegorien

[Note 13 i teksten med følgende indhold:] Fra fransk Kunst kan der ogsaa anføres Eksempler paa Natten efter Ripas Anvisning. Nicolas Mignard benyttede Motivet til et Loftsmaleri i Louis XIV’s Sovegemak i Tuilerierne. Jfr. de Prezel: Dictionnaire iconologique etc. Paris 1779, II, S. 110. L. Hautecoeur har misforstaaet Billedets Indhold, naar han i »Le Louvre et les Tuileries de Louis XIV«, Paris 1927, S. 131, skriver: »Au plafond de l’alcove la Nuit tenait en ses bras deux enfants, qui étaient les songes des Rois.« Endvidere ses Natten med sine Børn paa et Maleri af Poussin: Luna og Endymion i Detroit Institute of Arts. Jfr. W. Friedlaender i Gaz. d. Beaux-Arts XXIII, 1943, S. 29. For denne Henvisning takker jeg Hr. Minister Chevalier Guy de Schoutheete de Tervarent.

Sidst opdateret 16.01.2014