Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsen blandt Amatør-Skuespillere

[I teksten markeret som nummereret note med følgende indhold:] Titlerne paa Todes Theaterstykker stammer fra H. Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon. VIII. Kbh. 1930, S. 278-279. — Dr. Bobé har velvilligst gjort mig opmærksom paa, at han har omtalt dette Selskab i sit Værk: Die deutsche St. Petri Gemeinde. 1925, S. 71. Han opgiver dets Stiftelses-Aar til 1 788 og omtaler som Bevis paa Selskabets loyale Sindelag, at man her i 1802 spillede et Stykke: »Die Invaliden oder der Triumph des 2. Aprils«, som forherligede Slaget paa Rheden.

Sidst opdateret 15.01.2014