Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsen blandt Amatør-Skuespillere

[I teksten markeret som nummereret note med følgende indhold:] E. C. Werlauff: Danske, især kjøbenhavnske Tilstande og Stemninger ved og efter Overgangen til det nittende Aarhundrede. (Hist. Tidsskr. 4. R. IV. Kbh. 1873-74, S. 381,316).

Sidst opdateret 15.01.2014