Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens Død og Bisættelse

Note 8: Thorvaldsen hviler ikke i indviet Jord. Angaaende Spørgsmaalet om Gravstedets mulige Indvielse og Myndighedernes Stilling til dette Problem henvises til Dr. Bjørn Kornerups Artikel i Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1935.

Sidst opdateret 15.01.2014