Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens Død og Bisættelse

Note 3: Conrad Daniel Weidemann, f. 19/7 1837, d. 25/6 1930. Student 1855, juridisk Kandidat 1862, senere Amtsforvalter paa Bornholm 1886 og i Aalborg 1895, afskediget 1/10 1909. Originalen til Billedet Side 13 findes i Teatermuseet og er offentliggjort i Robert Neiiendams Bog: Mennesker bag Masker, 1931. Weidemann er portrætteret paa den Frise, der blev fremstillet til Studenterforeningens Indvielsesfest 1863 (se H. C. A. Lund: Studenterforeningens Historie, S. 512-13). Et Litografi af denne Frise, hvortil ogsaa Conrad Weidemann havde givet Bidrag, er i det kgl. Biblioteks Kort- og Billed-Samling. Her findes tillige en halv Snes Litografier af Weidemann, deriblandt seks haandkolorerede Blade af en Serie paa tyve, der gengiver en Række store komiske Billeder, udført 1862 til et Studenterkarneval i Casino, samt fem Haandtegninger. Yderligere er der i det kgl. Biblioteks Brevsamling et Brev fra Weidemann til Abigail Paulli, sendt fra Bornholm d. 1713 1887. Conrad Weidemann er endvidere udførlig omtalt i F. Hendriksen: En dansk Kunstnerkreds. Kbh. 1928, S. 80-85.

Sidst opdateret 15.01.2014