Kommentar til Bestillingen af Thomas Maitlands monument

Jf. hhv. Ripa, op. cit., p. 671, og J.E. Cirlot: A Dictionary of Symbols, London og Henley, 1971, p. 230 og 359.

Sidst opdateret 18.10.2014