Kommentar til Bestillingen af Thomas Maitlands monument

jf. Ordbog over det danske Sprog og William Smith, D.C.L., LL.D.: A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, London, 1875, p. 359-360.

Sidst opdateret 01.10.2018