Kommentar til Bestillingen af Thomas Maitlands monument

Jf. Sass, op. cit., p. 422-423.

Sidst opdateret 18.10.2014