Kommentar til Bestillingen af Thomas Maitlands monument

Jf. Sass, op. cit., p. 423 og THM j.nr. 6-21/1946 og THM j.nr. 7II-6/1949.

Sidst opdateret 16.12.2014