Kommentar til Bestillingen af Thomas Maitlands monument

Citat af general Charles Napier (1782–1853), jf. Frewen, op. cit., p. 282-283.

Sidst opdateret 18.10.2014