Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 30.9.1805

Denne vending er nærmest blevet en art motto for Thorvaldsens evner som brevskriver. Thiele hævder dog, at den stammer fra Thorvaldsen selv, se Thiele 1831, p. XXI: “Det er et Sagn ved Thorvaldsen, foranlediget ved hans egen Yttring, at han hellere modellerer to Buster, end skriver eet Brev.”
Brevstedet her tyder dog på, at det var den ofte vittige Schubart, der er ophavsmand til udtrykket. Thorvaldsen fik givetvis refereret Schubarts kommentar af sin sambo Stanley, og billedhuggeren kan da selv have fortalt den videre, som om det var hans egen.
Schubarts formulering “…da jeg veed at han hellere…” kunne dog også forstås sådan, at Thorvaldsen tidligere havde talt med Schubart om sin ulyst til at skrive breve, og at bemærkningens ophavsmand da alligevel har været Thorvaldsen.
Hans ringe evner som brevskriver skyldes sandsynligvis hans ordblindhed, se mere herom i Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Sidst opdateret 08.11.2013