Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 5.12.1815

Jf. C.W. Eckersberg: Bertel Thorvaldsen i San Luca Akademiets dragt, 1814, Akademiraadet, Kunstakademiet, inv.nr. KS38.

Sidst opdateret 23.10.2013