Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 29.4.1823

1821-1822 modellerede Freund en række skitser med motiver hentet fra den nordiske mytologi. Ifølge H.R. Baumann: Hermann Ernst Freunds Levned ved Victor Freund, København 188, p. 293, var der tale om tolv i alt, bl.a. Odin, Freja, Thor, Balder, Ydun, Loke samt relieffet Mimer og Balder rådspørger Nornerne (Ny Carlsberg Glyptotek, inv. nr. MIN 0319.) Figurerne blev udført i ler og efterfølgende brændt. De er alle efterfølgende gået tabt, kun kendes skitserne til flg. i gipsafstøbninger: Odin (Ny Carlsberg Glyptotek, inv. nr. MIN 0295), Loke (Ny Carlsberg Glyptotek, inv. nr. MIN 0294) samt relieffet Mimer og Balder rådspørger Nornerne (Ny Carlsberg Glyptotek, inv. nr. MIN 0319).
Den tyske maler og tegner Dietrich Wilhelm Lindau tegnede efterfølgende figurerne, og disse tegninger blev Freunds bidrag til konkurrencen initieret af Jonas Collin til fremme af den nordiske mytologis (og Freunds) sag. Freund blev tilkendt førstepræmien. Se referenceartiklen Nordisk mytologi for mere om konkurrencen og den nordiske mytologi som emne for billedkunsten.

Sidst opdateret 23.05.2016