Kommentar til December 1828

Dvs. Rath Theodor Friedrich Freytag, som virkede som censor i Tartu/Dorpat, der var Morgensterns hjemby i det nuværende Estland, se Arnold Wellig: Beiträge zur lettischen sprachkunde, Mitau 1828. Dette værk er på p. II forsynet med Freytags/censors tilladelse til udgivelsen af bogen. Han optræder desuden som subskribent på bogen, p. VI.
Rath Freytag har øjensynlig skullet foretage en rejse til Rom i 1828, hvor han kunne medbringe Morgensterns publikation til Thorvaldsen.

Sidst opdateret 24.05.2013