Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Attributrokering - et grundtræk hos Thorvaldsen

De to tegninger – Udkast til Friheds-monument, o. 1800?, C6r og D1590, er varianter af det samme motiv. At tegningerne billedliggør den romerske republik, foreslås af Schoch, op. cit., p. 363-365.
Tegningernes motiv er dog ikke helt sikkert tydet, fordi formålet med dem er usikkert. Men fra museets ældste tid har de været opfattede som allegorier på friheden, jf. J.M. Thieles håndskrevne fortegnelse over Thorvaldsens tegninger på Thorvaldsens Museum; Müller, op. cit., p. 81 og Thiele, op. cit., p. 49.
Olsen, op. cit., p. 70 foreslår, at de to tegninger er udkast til et sejrs- og frihedsmonument, som det en overgang i 1806 var på tale, at Thorvaldsen skulle udføre til USA, se referenceartiklen herom.
Olsen fraskriver i øvrigt Thorvaldsen den ene tegning, D1590, på grundlag af en noget vaklende smagsdom. Trods stilistiske forskelle er de to tegningers motiviske ligheder dog så store, at der ikke hersker tvivl om, at de hører sammen uanset hvem, ophavsmanden måtte være.

Sidst opdateret 24.03.2015