Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 23.3.1798

Ang. dateringen af brevet: Datoen er ikke helt præcis. Branden i Hestgardkasernen og Hømagsinet fandt iflg. Københavns Adresseavis sted hhv. søndag den 25.3. og mandag den 26.3., se kommentaren om branden ovenfor. Gotskalk Thorvaldsen må have fejldateret eller tilbagedateret brevet. Han skriver ganske vist uden fejllæsningsmuligheder den 23. marts (og ikke fx 28.3.), men Adresseavisen bringer nyhederne om ildebrandene to dage i træk hhv. 26. og 27.3.1798, hvilket da må stå til troende.
Da han imidlertid også skriver: “Nu blev der atter Ophold med dette Brev”, har han tydeligvis skrevet brevet over flere dage. Datoen den 23.3.1798 kunne da betegne dagen for brevets påbegyndelse.

Sidst opdateret 02.07.2007