Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 23.3.1798

Der er tale om hestgardkasernen og hømagasinet, der var en del af den kongelige materialgård mellem Frederiksholms Kanal og Vester Voldgade i København. Kasernen blev opført 1792 efter tegninger af arkitekten A.J. Kirkerup. Hømagasinet var beregnet for de de kongelige stalde og lå ud til Vester Voldgade. Begge dele brændte 1798, men blev ved kongelig resolution af 11.5.1798 genopført straks derefter. Bygningerne er delvist bevarede i dag.
Gotskalk Thorvaldsens datering af sit brev til 23.3.1798 er i øvrigt ikke helt præcis. Iflg. Peter Winge, op. cit., p. 62 meddeler Adresseavisen den 26. og 27.3, at brandene fandt sted hhv. søndag den 25. og mandag den 26. marts. Det fremgår da også af næste sætning i brevet, at faderens brev blev skrevet over flere dage.
Se Fr. Weilbach: ‘Civiletatens materialgård’, in: Historiske Meddelelser om København, 3. rk., 1. bd., hæfte 5, 1934-35, p. 243-268; og Peter Winge: ‘Det kongelige Hømagasin ved Vester Vold’, in: Historiske Meddelelser om København, 96. årgang, 2003, p. 62-63.

Sidst opdateret 02.07.2007