Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 10.4.1800

Som Scheel fremhæver senere i brevet, var hans formål at udvide sin lægelige viden, og han ville, hvis han ikke var rejst fra veksel til veksel og dermed var økonomisk tvunget til at rejse videre, være blevet længere i fx Rom end det kunne forsvares for den blotte erhvervelse af medicinsk viden. Scheels præcise formål med sin udlandsrejse var at besøge medicinske læreanstalter, dygtiggøre sig indenfor fødselshjælp samt indsamle materiale til en publikation om blodtransfusion og indsprøjtning af medicin i årerne, jf. den af Rigsarkivet udgivne bog: Fonden ad usus publicos, 2. bd., København 1897, p. 21. Yderligere gjorde han sig bekendt med karentæneanstalter og foranstaltede under sit ophold i Livorno forsøg med at forbedre råddent vand og gøre saltvand drikkeligt.

Sidst opdateret 26.06.2007