2.2.1823

Afsender

Zinaida Aleksandrovna Volkonskaia

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur le Chevalier Torvalsen

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Indbydelse til soiré den følgende dag hos Zinaida Volkonskaia, hvor helteoperaen Tancredi vil blive opført.

Dokument

La Princesse Zénéide Volkonsky prie Monsieur le Chevalier Torwalsen de lui faire l’honneur de passer la soirée de Lundi 3 Fevrier chez elleI. –
On se rassemblera à 4 heures.

On donnera TancrèdeII.
Ce 2 Fevrier 1823.
R.S.V.P.III

Arkivplacering

m8 1823, nr. 11

Emneord

Kommentarer

  1. Volkonskaia opholdt sig i Rom i årene 1820-1823; hendes opholdssted i 1823 er p.t. ikke nærmere identificeret. På tidspunktet for nærværende skrivelse var hun endnu ikke flyttet permanent til Rom, hvilket skete i 1829; se også Volkonskaias biografi.

  2. Tancredi er en helteopera i to akter af Gioacchino Rossini (1792-1868) skrevet til en libretto af Gaetano Rossi (1774-1855), baseret på stykket Tancrède (1759) af Voltaire (1694-1778). Denne opera blev voldsomt populær i Italien allerede fra det første år, den blev opsat (1813), og opsætningerne fortsatte godt 15 år frem. Volkonskaia, der efter sigende havde en klangfuld altstemme, optrådte selv ved talrige lejligheder i bukserollen som soldaten Tancredi. Hun er foreviget i rollen af Fyodor Bruni på maleriet Portræt af prinsesse Zinaida Alexandrovna Volkonskaya som Tancredi (1820-1822), der har tilhørt Det Russiske Museum i Sankt Petersborg. Maleriets nuværende opholdssted er p.t. ikke identificeret.

  3. Dvs. Répondez S’il Vous Plaît, altså S.U., svar udbedes.

Sidst opdateret 12.10.2018