9.2.1822

Afsender

Giovanni Battista Sommariva

Afsendersted

Paris

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Sommariva beder Thorvaldsen om at sende busterne af kronprinseparret Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie, jf. A753 e A754. Brevets overbringere er (muligvis) ægteparret Loose og de Limont, som anbefales Thorvaldsen.

Dokument

Caris[si]mo e Preg[iatissi]mo Sig[no]re Cav[alie]re Amico Distintis[si]mo

Parigi li 9. Feb[ra]ro. 1822 -

Ebbi il piacere di scriverLe pochi giorni sono col mezzo di questo degno Monsignore Nonzio PontificioI, onde pregarLa di nuovo alla più sollecita spedizione de noti BustiII. Non sò quando sarà per esserLe presentata questa mia, giacchè li sara resa per i SignoriIII de Loose, e de Limont, ProprietarjIV ne’ Paesi-bassi, che viaggiano per Loro piacere, ed Istruzione, e che mi vengono raccomandati da questo mio amico L T Generale Mr Le MaroisV stato Ajutante di CampoVI di NapoleoneVII.
La pregherò quindi ad accoglierli colla solita di Lei bontà, e gentilezza, desiderando essi di amirare le insuperabili di Lei opere, ed il degno autore imortale di esse. Io ne devo rissentire in ciò un doppio piacere.
Conservi sopra tutto la preziosa di Lei salute, e mi conservi la tanto cara di Lei amicizia, ed affezione, di cui vado superbo. Mi dia nuove de’ suoi travagliVIII, e mi onori de suoi comandi, godendo di potermi dire
Tutto suo amico vero, e servitore obbligatissimo
Conte Sommariva

Oversættelse af dokument

Paris d. 9. februar 1822

Meget kære og højtagtede hr. ridder, velærværdige ven
Jeg havde den fornøjelse for få dage siden at tilskrive Dem gennem den herværende højærværdige pavelige nuncius for på ny at bede Dem om hurtigst muligt at sende busterne. Jeg ved ikke, hvornår dette vil være Dem i hænde, idet det vil blive bragt Dem af de Loose og de [xxx]imont, godsejere fra Nederlandene, som rejser for deres fornøjelse og belæring, og som er blevet anbefalede til mig af min ven generalløjtnant Le Marois, forhenværende generalstabsofficer hos Napoleon.
Jeg beder Dem derfor modtage dem med Deres vante godhed og elskværdighed, idet de ønsker at beundre Deres uovertræffelige kunstværker og disses udmærkede udødelige ophavsmand. Jeg bør derved føle en dobbelt fornøjelse.
Bevar frem for alt Deres dyrebare helbred, og bevar mig Deres mig så dyrebare venskab og godhed, hvorover jeg er så stolt. Giv mig efterretninger om Deres arbejder og beær mig med Deres befalinger. Jeg er glad over at kunne kalde mig ganske Deres sande ven og meget forbundne tjener
Grev Sommariva

[Oversat af Øjvind Andreasen. Let revideret.]

Arkivplacering

m7 1822, nr. 8

Emneord

Personer

Værker

A753 Christian (8.) Frederik, 1821, inv.nr. A753
A754 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A754

Kommentarer

  1. Nunzio pontificio, aka apostolico, er en pavelig embedsmand.

  2. Dvs. busterne af det danske kronprinsepar Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie, jf. A753 e A754.
    Disse buster, der var en del af Sommarivas parisiske samling, synes i dag at være forsvundet.

  3. Muligvis ægteparret Thérèse Marie Ghislaine de Loose (1804-1872) e Félix Joseph Jean Charles Ghislain de Limon (1790-1830), jf. geneanet.org.

  4. Det ovenfor nævnte ægtepar kom fra Gent og Leper i Belgien.

  5. Dvs. den franske general Jean Léonor François, aka grev Le Marois (1776-1836).

  6. Dvs. generalstabsofficer, en form for personlig assistent, der er ansvarlig for at udføre en overordnets ordrer.

  7. Dvs. den franske general, politiker og selvudnævnte kejser Napoleon 1., aka Napoleon Bonaparte.

  8. Som så ofte før i korrespondancen med Thorvaldsen udbeder Sommariva sig en status på, hvordan det skrider frem med de bestilte arbejder, jf. marmorversionen af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505, men også med Thorvaldsens nye værker generelt – se evt. hertil Thorvaldsen-kronologien og Sommarivas biografi.

Sidst opdateret 21.09.2020