31.1.1821

Afsender

Giovanni Battista Sommariva

Afsendersted

Comosøen / Lago di Como

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Sommariva har modtaget de første reproduktioner i kamé af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505. Han er glad for, at arbejdet på marmorfrisen kan fortsætte efter Thorvaldsens tilbagevenden til Rom. Sommariva har fået brev fra Appiani-kommissionen og videresender det til Thorvaldsen.

Dokument

Preg[iatissi]mo Sig[no]r Cav[alie]re caris[si]mo

Lago di Como li 31. Gennaro 1821.

Ebbi il piacere di riccevere le buone di Lei notizie da codesto Sig. PestriniI, che mi mandò li due primi pezzi, copiati in cameo, del superbo nostro freggioII, il quale mi lusingo prenderà ora nuova vita sotto il greco di Lei scalpello. Fui contento di sentirne la sua aprovazione.

Spero aurà Ella ricceuuta altra mia, con cuj la felicitavo del tanto bramato di Lei ritorno, e le marcavo il progetto, di cui non hò ancor perduta la speranza, di fare una corsa a Roma jo stesso per la prossima quaresima.
In questo momento vengo di riccevere una graziosa Lettera de’ degnissimi Signori Commissari Deputati pel Monumento del fù AppianiIII. Credo ch’jo non potrei dire di più, amatissimo mio Signor Cavaliere, ne saprei far meglio, che di presentargli, come faccio, la stessa Lettera. Temerei di far torto a Lei, ed a Loro, ove volessi agiongere parola di eccitamento, o di raccomandazione su tal proposito. Conosco abbastanza l’aureo di Lei carattere per non aver bisogno, ne dell’uno, ne dell’altra.

Oserei di pregarLa de’ miei doveri presso S.A.R. l’eccellente nostro Signor Principe di DanimarcaIV ? e del buon ministro Sig. Barone de ScobartV ? Agradirò moltissimo Loro notizie; sono impaziente di rivedergli.
Mi onori de’ suoi comandi. Mi conservi la sua amicizia, e cordiale interessamento. Mi creda per sempre

Tutto suo affezionatissimo amico e servitore

Conte Sommariva

Oversættelse af dokument

Comosøen d. 31. januar 1821
Højtærede, kæreste hr. ridder
Jeg har haft fornøjelsen at modtage gode efterretninger om Dem fra hr. Pestrini i Rom, som har sendt mig de to første stykker, skårne i kamé, af vor fortræffelige frise, der, som jeg håber, nu vil få nyt liv under Deres græske mejsel. Det glædede mig at høre, at De har givet Deres billigelse dertil. Jeg håber, De har modtaget mit andet brev, hvori jeg lykønskede Dem til Deres med længsel imødesete tilbagekomst og angav overfor Dem mit forehavende, som jeg endnu ikke har opgivet håbet om, selv at gøre en rejse til Rom til førstkommende faste.
Jeg har i dette øjeblik modtaget en elskværdig skrivelse fra de herrer medlemmer af kommissionen for rejsningen af et monument for den afdøde Appiani. Jeg tror ikke, jeg ville kunne føje yderligere til, min meget kære hr. ridder, jeg ved heller ikke noget bedre at gøre end hermed at sende Dem brevet. Jeg ville frygte at gøre uret overfor Dem og overfor de herrer kommissionsmedlemmer, om jeg ville tilføje yderligere opmuntrende og anbefalende ord for dette forehavende. Jeg kender tilstrækkelig Deres fortræffelige karakter til at vide, at det ene sålidt som det andet et nødvendigt.
Turde jeg bede Dem i mit navn gøre Hans Kongelige Højhed, vor fortræffelige Prins af Danmark, Deres opvartning, og ligeledes hos den udmærkede minister, hr. baron Schubart? Jeg vil med største glæde modtage efterretninger fra dem, jeg er utålmodig efter at gense dem.
Beær mig med Deres kommissioner, bevar mig Deres venskab og hjertelige interesse og tro mig altid Deres meget hengivne ven og tjener
Grev Sommaria

Arkivplacering

m7 1821, nr. 8

Emneord

Personer

Værker

A505 Alexander den Stores indtog i Babylon, Tidligst 1812, inv.nr. A505

Kommentarer

  1. Dvs. den p.t. ikke nærmere identificerede italienske stenskærer Pistrini.

  2. Dvs. marmorversionen af Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505, endnu i dag opsat i Villa Carlotta i Tremezzo ved bredden af Lago di Como. En afstøbning i gips findes på Thorvaldsens Museum, A505, (med få ændringer ift. Sommarivas version). Se evt. også kontrakten af 1.1.1818 mellem Sommariva og Thorvaldsen.

  3. Dvs. Appiani-kommissionen.

  4. Dvs. den danske kronprins Christian (8.) Frederik.

  5. Dvs. den danske diplomat og mæcen Herman Schubart.

Sidst opdateret 16.07.2020