16.7.1822

Afsender

P.O. Brøndsted

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Illustsmo Signore il Sgr Cavaliere Alberto Thorvaldsen Roma

Dateringsbegrundelse

Dateringskommentaren er under udarbejdelse.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.
Brøndsted aflyser en oplæsningsaften, men inviterer alligevel Thorvaldsen til at komme og høre nogle breve nys modtaget fra London oplæst.

Dokument

Bedste Ven,
Da fire af de gode Venner jeg ønskede samlede i Aften hos mig for at høre en Prøve af mine Arbejder forelæses, ere deels paa Landet, deels syge, saa har man bedet mig om at opsætte bemeldte Meddelelse til en anden Gang. Vilde Du imidlertid besøge mig en Times Tid i Aften Kl: 9, da gjør Du mig en sand Fornøjelse. Jeg har havt Breve fra London fra AdlerI og fra h: KochII som H[an]s HøjhedIII ikke har kunnet afseeIV i LondonV
Rom Tirsdag 16 Julius
Din Brøndsted.

Arkivplacering

m7 1821, nr. 49

Emneord

Kommentarer

  1. Den danske kabinetsekretær Johan Gunder Adler.

  2. Den danske arkitekt Jørgen Koch.

  3. Kronprins Christian Frederik, den senere Christian 8.

  4. Det vil, jf. Ordbog over det danske Sprog (betydning 2), sige ‘undvære’.

  5. Jørgen Koch rejste i årene 1818-1822 i Italien, Grækenland, Frankrig, England. Han må således have været i England samtidig med kronprins Christian Frederik, den senere Christian 8.

Sidst opdateret 10.05.2011