20.6.1821

Afsender

Giovanni Battista Sommariva

Afsendersted

Villa Sommariva ved Comosøen

Afsenderinfo

Rødt laksegl med våbenskjold.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All Onorati.mo Signore / Il P. Corrig. Cav.re Thorvaldsen / celebre Scultore a / Roma.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie har været på besøg i Sommarivas villa ved Comosøen. Thorvaldsens marmorversioner af kronprinseparrets portrætbuster, jf. A753 og A754, er tænkt som en gave til Sommariva. Han glæder sig over, at midterstykket af Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505, nu er færdigt, men ærgrer sig over, at Pistrini på et helt år kun har sendt ham to reproduktioner.

Dokument

Stimabilissimo amico carissimo

Villa Sommariva 20. Giugno 1821.

Tardai a riscontrare l’ultima pregiatissima sua de’ 2. correnteI per darLe nello stesso tempo le interessanti notizie delle Altezze Loro DanesiII, che mi hano onorato con tutto il suo seguito per alcuni giorni. Ieri sono esse partite di quì in ottima salute, avendo presa la strada del Semplone per passare in Svizzera. Ella può credere come, e quanto abbiamo parlato di Lei nostro amatissimo! Tutto il mondo le rende giustizia tanto per i sublimi di Lei talenti, quanto per le eccellenti qualità del di Lei cuore, si è sentito colla maggior soddisfazione che stiasi lavorando in marmo i Busti delle stesse LL.AA.III, che sento somigliantissimi; ed ora jo devo averne in ciò il maggior interesse, posto chè mi venne da Esse graziosamente confidato l’uso, che gli fù destinato a tutto mio onore, e favore, mi scuserà dunque mio caro amico, se di tanto in tanto azzarderò di domandargliene conto.

Mi consola pure di sapere che il Nostro-Gran-LavoroIV, com’ Ella si compiace di dirmi, si avanzi con energia, e che quindi il pezzo di mezzo sia compito dalla divina sua mano. Le giuro che sono impaziente di venire ad abbracciarne l’esimio autore coll’amirare la parte dell’opera finita.

Frattanto vorrei che il bravo Signor PistriniV continuasse la copia di essa, giacchè non mi ha mandati che soli due pezzi in un intero anno. Sono persvaso, che una di Lei parola potrà sollecitarne il travaglio, non chè renderlo a perfezione.

La povera mia salute non è ancora ben ristalilita. Conto di prendere le acque termali, e quindi dovrò diferire di restituirmi a Parigi. Mi prenderò la libertà di tener La al giorno di quanto sarò per fare in seguito.

Il Sig. Abate TorderòVI m’incaricò di farle scusa se non le scrisse ulteriormente per la tema di troppo importunarla. Agradisca i sentimenti sinceri della viva mia riconoscenza, affezione, e considerazione

Aff[ezionatissi]mo amico, e servitore obb[ligatissi]mo
Conte Sommariva

Oversættelse af dokument

Højtærede, kæreste ven

Jeg har opsat at besvare Deres meget kærkomne skrivelse af den 2. denne måned for samtidig at give Dem interessante efterretninger om Deres Kongelige Højheder fra Danmark, som tillige med Deres hele følge har beæret mig med deres nærværelse i nogle dage. I går er de afrejst herfra i bedste velgående og har taget vejen over Simplon til Schweiz. De kan tænke Dem, hvorledes og hvor ofte vi har talt om Dem, meget kære ven! Hele verden yder Dem retfærdighed, såvel for Deres fortræffelige talent, som for Deres hjertes fortræffelige egenskaber. Man har med største tilfredshed hørt, at De er i færd med at udføre i marmor busterne af de samme Kongelige Højheder, som jeg hører, skal ligne fortræffeligt, og nu bør jeg være så meget mere interesseret deri, da Deres Kongelige Højheder allernådigst i fortrolighed har meddelt mig den brug, som er blevet bestemt for disse buster til min store ære og begunstigelse. De vil derfor undskylde mig, kære ven, om jeg fra tid til anden vover at bede Dem om efterretning om dem.

Det trøster mig også at vide, at vort store arbejde, som De er så god at fortælle mig, gør store fremskridt, og at følgelig midterpartiet er fuldført af Deres guddommelige hånd. Jeg forsikrer Dem, at jeg er utålmodig efter at komme og omfavne dets fremragende skaber og beundre den fuldførte del af arbejdet.
I mellemtiden ville jeg ønske, at den udmærkede hr. Pistrini fortsatte kopieringen af det, han har nemlig i løbet af et helt år kun sendt mig to stykker. Jeg er overbevist om, at et ord fra Dem vil kunne tilskynde ham til arbejdet herpå, ja bringe det til fuldkommenhed.
Mit vaklende helbred er endnu ikke rigtig bragt på fode. Jeg har i sinde at gennemgå en varmtvandskur og nødes derfor til at udsætte min tilbagerejse til Paris. Jeg vil tage mig den frihed at holde Dem à jour med hvad jeg derpå vil beslutte mig til.
Abate Tordorò har bedt mig undskylde ham overfor Dem, når han ikke senere har skrevet til Dem af frygt for at falde Dem for meget til besvær. Modtag mine oprigtige forsikringer om min levende taknemmelighed, hengivenhed og højagtelse.
Deres meget hengivne ven og ærbødige tjener
Grev Sommaria

[Oversat af Øjvind Andreasen. Let revideret.]

Arkivplacering

m7 1821, nr. 43

Thiele

Thiele III, p. 110

Emneord

Personer

Værker

A505 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1818-1827, inv.nr. A505

Kommentarer

  1. Dette brev fra Thorvaldsen kendes p.t. ikke. Se evt. listen over Forsvundne breve.

  2. Dvs. det danske kronprinsepar Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie.

  3. Thorvaldsen portrætterede kronprinseparret under deres ophold i Rom: Caroline Amalies buste blev udført i en version med empirekjole og sjal, A754. Christian Frederiks buste blev udført i en version med paludamentum, A753. Sommarivas marmorversioner kendes ikke i dag.

  4. Dvs. marmorversionen af Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505.

  5. Dvs. den p.t. ikke nærmere identificerede italienske stenskærer Pistrini.

  6. Dvs. den p.t. ikke nærmere identificerede italiener Benedetto Tordorò.

Sidst opdateret 14.08.2020