24.12.1820

Afsender

Elisabetta Catalani Marini

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All ’ Ilmo Sigr. Sigr. Colmo / Il Sigr. Cavalere Torwaldzen / Roma

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Marini har ved Thorvaldsens mellemkomst modtaget 4,30 guldsequiner fra sin søster, operasangeren Angelica Catalani. Hun takker for hans omsorg og ønsker, at den må vare ved.

Dokument

IllmoI Sig. Cavaliere

Roma 24. Decembre 1820

Mi truovo in dovere avvertir Vro. Sigria IllmaII che dal renditore della presente, quale è mio Figlio GuglielmoIII, ho ricevuto Zecchini d’oro 4:30 trentaIV che mi pervengono per mezzo di V.S.I.V da mia Sorella Angelica CatalaniVI. La ringrazio egualmente delle gentilezze usattemi da V.S.I. e delle sue premure, quali prego di non desistere a pratticareVII. Io in contracambio non posso che professarle la mia eterna gratitudine, e servitù colla quale resto
Di Vro Sigria Illma

Devmo Oblo SoVIII

Elisabetta Marini

Arkivplacering

m6 1820, nr. 55

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Kortform for “Illustrissimo”, dvs. ærværdig.

  2. Kortform for “Vostra Signoria Illustrissima”, dvs. Deres højærværdighed.

  3. Elisabetta Catalani Marinis søn, Guglielmo (Marini) overbragte efter ordlyden af dømme nærværende brev til Thorvaldsen og var også den, der forinden havde stået for at bringe pengebeløbet på de 4,30 guldsequiner fra Thorvaldsen til sin mor.

  4. Det er uklart, hvorfor der efter “30” i arabertal også står “trenta” skrevet ud med bogstaver.

  5. Kortform for “Vostra Signoria Illustrissima”, dvs. Deres højærværdighed.

  6. Den italienske operasanger og teaterdirektør Angelica Catalani, som Thorvaldsen kendte, var søster til Elisabetta Catalani Marini.

  7. Marini ønsker, at Thorvaldsens venlighed – her altså som formidler af et pengebeløb fra hendes søster – må vare ved. Imidlertid kunne noget tyde på, at søsteren i hvert fald godt to år senere nødig så disse transaktioner fortsætte. Af et brev fra Angelica Catalani til Thorvaldsen dateret i Firenze 25.2.1823, fremgik det angivelig, at hun ikke mere ville gå ind i familiens banksager. I et kort resumé af dette nu forsvundne brev skriver Thorvaldsens biografist J.M. Thiele: “xxxxx [svært at tyde] hun lader Th. vide, at hun ikke vil være sin Families Banquier etc.” og han tilføjer: “dette brev er givet til Prof. Abrahams”. Omtalte N.C.L. Abrahams, der altså fik brevet forærende, havde været en del af kredsen omkring den dansk-italienske operasanger Giuseppe Siboni, der i 1806-1809 havde sunget ved King’s Theatre i London samtidig med Catalani, så Thieles bortgivelse af Catalanis brev kan skyldes, at Abrahams kendte og beundrede Catalani. Det kan dog også røbe, at Thiele fandt det hensigtsmæssigt at skjule Thorvaldsens bekendtskab med Catalani. Brevet står opført i Thieles uudgivne fortegnelse over Thorvaldsens breve, jf. Thorvaldsens Archiv, bind III, 1823, nr. 17, Thorvaldsens Museum, København.

  8. Kortform for “Devotissimo e obbligatissimo servitore”, dvs. Deres trofaste og taknemmelige tjener.

Sidst opdateret 19.11.2018