19.7.1818

Afsender

Giovanni Battista Sommariva

Afsendersted

Epinay

Afsenderinfo

Spor af segl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Pregmo. Sigr. Cavre. Thorvalsen / Celebre Scultore. Professori a / Roma

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Sommariva har hørt, at gemmeskæreren Girometti arbejder på hans portræt i kamé. Han beklager dybt, at han længe ikke har hørt fra Thorvaldsen, men trøster sig med, at han ejer et portræt af billedhuggeren udført af samme Girometti. Sommariva håber at tilbringe den følgende vinter i Italien.

Dokument

Pregiatissimo Signor Cavaliere Amico, e Padrone Carissimo

EpinayI 19. Luglio 1818.

Dal degno Signor GiromettiII mi viene scritta la gratissima notizia, che stà travagliando in Cameo il mio RitrattoIII ; al qual effetto Ella ci favorì entrambi di communicarle il modelloIV, che la graziosa di Lei amicizia ha ben voluto fare per me. Mi permeta quindi, che gliene rinovi i miei ringraziamenti, e che nello stesso tempo le domandi di nuovo il piacere delle desideratissime di Lei notizie. Ella sà quanto sia, e debba essere interessato alla Stimatissima di Lei persona per sentire come io sofra di tale privazione. Doppo la mia partenza da Roma non ebbi la consolazione di ricevere una sol Riga dalla di Lei amicizia! Io però non passo un giorno senza riccordarmi di Lei. Il di Lei Ritratto in Cameo GiromettiV, che Ella mi favorì, non mi abbandona giammai.
Sò bene, che Lei pure si ricorda di me col Fatto, e che me lo dimostra co’ preziosi di Lei favori; ma desidererei anche di intratenermi di tanto in tanto colla Persona che amoVI, e stimo infinitamente, e potrei dire, al di sopra d’ogni altra al mondo. Posto chè non posso godere dell’ amabile di Lei compagnia, com’ ero fortunatamente solito quand’ ero costà, almeno vorrei sovente pascolarmi colle di Lei notizie, di cui sono sempre affamato.
Io mi porto a meraviglia quest’anno; ed hò sempre il progetto di ritornar in Italia per passarvi il prossimo Inverno.
Mi ami; mi comandi; mi conservi la preziosa di Lei memoria, e mi creda sempre

Tutto Suo Amico Servitore Affettuosissimo ed Obbligatissimo
G.B. Sommariva.

Oversættelse af dokument

Højtærede hr. ridder, ven og kæreste herre

Epinay 19. juli 1818

Fra den udmærkede hr. Girometti har jeg i et brev fået den meget kærkomne efterretning, at han anstrenger sig med at udføre mit portræt i kamé, til hvilken ende De har gjort os begge den tjeneste at sende ham den model, som Deres elskværdige venskab har villet lave til mig. Tillad mig derfor, at jeg overfor Dem gentager mine taksigelser, og at jeg samtidig på ny beder Dem om fornøjelsen at modtage længselsfuldt ventede efterretninger fra Dem. De ved, i hvor høj grad jeg er og bør være interesseret i Deres højtagtede person, så De kan forstå, hvor jeg lider ved at være berøvet disse. Siden min afrejse fra Rom har jeg ikke haft den trøst at modtage en eneste linje fra Dem, min ven! Jeg tilbringer dog ikke en dag, uden at jeg mindes Dem. Deres portræt i kamé af Girometti, som De skænkede mig, forlader mig ikke et øjeblik.
Jeg ved udmærket, at De også tænker på mig i gerningen, og at De viser mig det ved Deres udmærkede arbejder; men jeg ville ønske også af og til at kunne underholde mig med den person, som jeg elsker og agter uendelig højt, ja jeg turde næsten sige mere end alt andet i verden. Forudsat at jeg ikke kan nyde Deres elskværdige selskab, som jeg var så heldig at kunne det til stadighed, dengang jeg var i Rom, så ville jeg dog gerne ofte kunne mætte mig ved efterretninger fra Dem, efter hvilke jeg altid er begærlig.
Jeg befinder mig udmærket i år, og har stadig til hensigt at vende tilbage til Italien for at tilbringe den kommende vinter der.
Elsk mig, befal over mig, bevar mig i Deres uskatterlige erindring og tro mig altid

Deres hengivne ven og tjener
G.B. Sommariva

Arkivplacering

m5 1818, nr. 51

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A274 Giovanni Battista Sommariva, Antagelig 1821, inv.nr. A274
A272 Giovanni Battista Sommariva, Antagelig 1817 - 1818, inv.nr. A272

Kommentarer

  1. Sommarivas bolig i Epinay dannede, sammen hans parisiske bopæl og Villa Carlotta ved Comosøen, rammerne for den store kunstsamling, som greven havde opbygget, og som var en af de mest kendte i 1800-tallet.

  2. Dvs. den italienske gemmeskærer, billedhugger og medaljør Giuseppe Girometti.

  3. Giromettis portræt af Sommariva findes i dag på Museo di Roma. Se evt. også Sommarivas brev af 15.6.1818, hvori han beder om status på miniatureportrættets udførelse.

  4. Thorvaldsen modellerede sin første portrætbuste af Sommariva antagelig 1817 – 1818, A273. Det først udførte marmoreksemplar efter denne buste befinder sig på Thorvaldsens Museum, A272. Den 1821 modellerede buste, A274, blev udført i et marmoreksemplar, der i dag findes i dag på Galleria d’Arte Moderna, Milano, efter at være blevet doneret til Accademia di Brera 1889 af Sommarivas svigerdatter Emilia Sommariva Seillière (1801-1888).

  5. Sommariva ejede også et portræt af Thorvaldsen udført i kamé af samme Girometti. Forlægget var formentlig Thorvaldsens selvportrætbuste, A223, som i en i dag ukendt version også var en del af Sommarivas samling i Tremezzo. Sommarivas version af busten nævnes i hans sidste brev til Thorvaldsen dateret 30.12.1825.

  6. Tonen i brevene mellem Sommariva og Thorvaldsen lader forstå, at greven satte billedhuggeren meget højt, ikke bare som kunstner, men også som menneske. Det samme gjorde sig gældende i hans forhold til billedhuggeren Antonio Canova.

Sidst opdateret 16.07.2020