Primo 1817

Afsender

Nicolaus Esterházy

Afsendersted

Napoli

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Af brevet fremgår det, at det er fra d. 26. i en ukendt måned i år 1817. Der må være tale om enten januar, februar eller marts 1817. Dette skønnes på baggrund af de to øvrige breveI i korrespondancen.

Resumé

Esterházy takker Thorvaldsen for de fremsendte skitser af nogle forskellige stillingsmotiver. Han har sat sit segl på den tegning, han foretrækker, og han ønsker skulpturen udført i naturlig størrelse og så hurtigt som muligt.

Dokument

a Monsieur Albert Thorwaldsen

artiste Sculpteur a Rome

NaplesII ce 26. 817.

Monsieur

Je reponds a votre lettreIII du 21 de ce moisIV en vous remerciant des esquisses d’atitudesV que vous m’avez fait parvenir dont je choisis celle marquée de mon cachetVI, desirant que l’original s’execute en grandeur naturelleVII. Je ne vous parlerai que de ce que je souhaite de preferance c’est d’obtenir l’ouvrageVIII aussitot que faire ce poura, car pour ce qui est de son execution Votre nom et talent nous sont sufisament conus pour y placer toute la confiance. Je vous salue et vous assure de ma parfaite Consideration etant Votre devoué

Prince Esterhazy.

Generel kommentar

Brevet er et svar på Thorvaldsens brev af 21. samme måned. Dette brev kendes p.t. ikke i færdig form, men arkivet indeholder et udkast til det.

Arkivplacering

m5 1817, nr. 56

Thiele

Thiele II, p. 320-321.

Andre referencer

Stefan Körner: Nikolaus II. Esterházy (1765–1833) und die Kunst. Biografie eines manischen Sammlers, Wien/Köln/Weimar 2013.

Emneord

Værker

A178 Danserinde, 1817, inv.nr. A178

Kommentarer

  1. Se Esterházys brev af 2.10.1817, som omtaler et p.t. ukendt brev fra Thorvaldsen af 30.4.1817, men også især det udaterede brevudkast til et p.t. ukendt brev fra Thorvaldsen til Esterházy, som i indhold hænger tæt sammen med forhåndenværende brev. Esterházy henviser da også i dette brev af d. 26. til Thorvaldsens brev af d. 21. samme måned.

  2. Brevet er formodentlig sendt fra Esterhàzys netop indkøbte Napoli-residens. Paladset kaldes i dag Palazzo Gallo-Esterházy-Plaideux og ligger på Riviera di Chiaia med udsigt til bugten og Villa Reales have (i dag kaldet Villa Communale), Körner op. cit. p. 276.

  3. Jf. det udaterede brevudkast til et p.t. ukendt brev fra Thorvaldsen til Esterházy, som forhåndenværende brev må være svar på, da det i indhold svarer fuldstændig til forhåndenværende brev. Det fremgår også, at Thorvaldsens brev er fra samme måned som denne besvarelse.

  4. Det nærværende brev er sendt fra Napoli, og en brevforsendelse fra Napoli til Rom var blot et par dage undervejs, jf. artiklen om Postekspeditionstider, og det er derfor plausibelt, at Thorvaldsens brev var skrevet blot fem dage forinden, jf. forrige kommentar.

  5. Dvs. nogle skitser til stillinger. Der er tale om fortegninger til Danserinde, jf. A178, som Esterházy bestilte hos Thorvaldsen i december 1816 eller tidligt i 1817. Det vides dog ikke præcis hvilke skitser, der er tale om. På Thorvaldsens Museum findes en række tegninger af dette motiv, og da Esterházy er den første, som bestiller Danserinden, er det nærliggende at formode, at de mestendels knytter sig til denne bestilling. Nogle af dem er meget løse skitser, som kan tænkes at have været til Thorvaldsens eget brug: C454r, C1163, C1167. Andre forekommer mere afsluttede og egnede til at forlægge fyrsten: C54, C200, C201, C1050r. Dertil kommer en tegning, som i dag befinder sig på Den Kongelige Kobberstiksamling, inv. nr. KKSgb9081. Denne tegning bærer rester af et laksegl, jf. følgende kommentar.

  6. Dvs. han har med sit segl markeret den skitse, han foretrækker. Skitserne blev altså sammen med forhåndenværende brev sendt retur til Thorvaldsen. Denne skitse med Esterházys segl er sandsynligvis identisk med den, der i dag befinder på Kobberstiksamlingen, inv. nr. KKSgb9081 (recto). På tegningens nederste højre hjørne findes rødlige spor efter et laksegl, og i sin upublicerede fortegnelse over Thorvaldsen-tegninger på Kobberstiksamlingen skriver Bjarne Jørnæs, at det er Esterházys segl. Muligvis var seglet mere synligt, da Jørnes så tegningen, og han derfor kunne se, at der var tale om det specifikke segl, eller også lavede han blot et kvalificeret gæt ud fra sammenfaldet mellem motivet og forhåndenværende brev. Det er under alle omstændigheder tydeligt, at der har siddet et laksegl på tegningen, som på et tidspunkt er faldet af eller blevet fjernet.

    Td 566, 36, recto

  7. Gipsmodellen, A178, er også i naturlig størrelse.

  8. Det drejer sig om Danserinden, jf. A178, som Esterházy formodentlig bestilte hos Thorvaldsen i december 1816, da han var i Rom, jf. Körner, op. cit, p. 273. Han giver her udtryk for, at han gerne vil have leveret værket hurtigst muligt, men af Hermann Ernst Freunds brev af 15.11.1822 fremgår det, at den først blev leveret i slutningen af 1822. Skulpturen stod imidlertid ifølge en beretning i Athene allerede færdigformet i gips 5.7.1817.

Sidst opdateret 20.01.2017