28.11.1842

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Ingen udskrift.

Modtager

Christine Stampe

Modtagersted

Nysø

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen er vel ankommet til Charlottenborg fra Nysø.

Dokument

Mandagn d 28 Novembr
1842

Kære Christina

Jeg er LøkkelegI og vel ankommen hertilII i LøverdagsaftenIII

Oversættelse af dokument

Monday, November 28th 1842

Dear Christina,

I have safely arrived here on Saturday night


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Som det fremgår, rejste Thorvaldsen fra Nysø til København lørdag 26.11.1842.
Om søndagen, den 27.11.1842 kl. 14, deltog han i dåben af Wanda Sophie Elisabeth Candia Zahrtmann (1842-1916), som han var gudfar for, jf. brev af 20.11.1842 fra Sophie Elisabeth Zahrtmann til Thorvaldsen.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

m35 IV, nr. 4

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Dvs. “lykkelig”, se også artiklen Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

  2. Dvs. til sin professorbolig på Charlottenborg i København.

  3. Jf. Thorvaldsen-kronologien 26.11.1842.

Sidst opdateret 03.03.2020