3.7.1810

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Hans West

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen kvitterer for en selvportrætbuste bestilt af Hans West, jf. Bertel Thorvaldsen, A223. Han forpligter sig til at færdiggøre busten indenfor 6 måneder.

Dokument

Jeg underskrene har bekommet af Hr. EtasRaad West, Reder af Danebourg Orden, den fulde betalingI for en busteII i Carariske marmorIII som Højst samme har bestel hos mig, forestilende mig egene Protrat noget over naturlig størelse i form af HermeIV, som jeg forpliter mig at fulende ende 6 MaanedersV forløb fra datum
Rom d. 3de Juli 1810

Oversættelse af dokument

I the undersigned have from Etatsråd West knight of the Dannebrog, received full payment for a bust in Carrara marble which the high-mentioned has commissioned from me representing my own portrait a little over life-size in the shape of a herma which I promise to finish within 6 months from today
Rome, July 3rd 1810


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette er et udkast, det afsendte dokument er dateret 18.7.1810.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

m35 I, nr. 24

Thiele

Gengivet hos Thiele II, p. 154.

Andre referencer

Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963, p. 183.

Emneord

Værker

A223 Bertel Thorvaldsen, 1810, inv.nr. A223

Kommentarer

  1. Den betalte pris kendes ikke.

  2. Dvs. Bertel Thorvaldsen, jf. A223. Marmorversionen befinder sig i dag i Akademirådets samling på Kunstakademiet.

  3. Dvs. marmor fra marmorbruddene i Carrara.

  4. Dvs. busten har en flad og firkantet afslutning.

  5. Thorvaldsen var i nogle tilfælde meget lang tid om at færdiggøre sine arbejder. Bestillere søgte derfor at gardere sig på denne måde.

Sidst opdateret 11.05.2021