8.1.1822

Afsender

Jørgen Koch

Afsendersted

Firenze

Modtager

Hanne Dalgas

Modtagersted

Napoli

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift, jf. den generelle kommentar.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften, jf. den generelle kommentar.

Resumé

En introduktion af danskere, der snart kommer til Napoli; Friedrich Wilhelm Carl Ludwig, Juliane Sophie, Eduard Berner, frøken Peglin, Bille-Brahe, Rissing, Frederik Carl Emil von Scholten og Andreas Peter Knudsen.

Dokument

[...] I Rom er i denne Tid mange Landsmænd, hvoraf nok de fleste efter CarnevalletI gaae til NeapelII.
Prinds PhilipsthalIII med GemalindeIV og Følge Kammerjunker BernerV og Frøken PeglinVI. – DeVII vil og lære at kiende tvende vakre Landsmænd de unge GverVIII Bille BraheIX, og Major [K!] RissingX som reiser med Dem. – Kammerjunker ScholtenXI SønXII, offisseer og Charge d’Afair KnudsenXIII fra Thunis en Søn af afdøde Conferentzraad KnudsenXIV i Kiøbenhavn
[...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering

m34, nr. 72,102

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. det romerske karneval, der især foregik i og omkring hovedgaden Via del Corso, jf. evt. Johann Wolfgang von Goethes beskrivelse i
  Das römische Carneval, 1789.

 2. Dvs. Napoli.

 3. Den tyske prins af Hessen-Philipsthal-Barchfeld Friedrich Wilhelm Carl Ludwig.

 4. Den danske prinsesse Juliane Sophie.

 5. Muligvis den danske kammerjunker og senere generalkonsul i Tunis Eduard Berner (1801-1837).

 6. Denne unge kvinde, frøken Peglin, er endnu uidentificeret.

 7. Dvs. brevets modtager Hanne Dalgas, der boede i Napoli.

 8. Dvs. “Grever”.

 9. Denne unge mand af slægten Bille-Brahe er endnu uidentificeret.

 10. Denne unge mand, greve og major Rissing, er endnu uidentificeret.

 11. Den danske officer og senere kammerherre Frederik Carl Emil von Scholten.

 12. Dvs. søn af Casimir Wilhelm von Scholten (1752-1810) og Catharina Elisabeth de Moldrup (1764-1804).

 13. Den danske jurist og diplomat Andreas Peter Knudsen (1793-1865), fra 1815 konsulatssekretær i Tunis, fra 1822 dansk generalkonsul i Tripolis.

 14. Den danske jurist og konferensråd Christian Knudsen (1752-1813).

Sidst opdateret 08.08.2016