Antagelig juni 1840

Afsender

Christine Stampe

Afsendersted

Nysø

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Nysø

Dateringsbegrundelse

Da digtet handler om Thorvaldsens atelier i Nysøs have, skal dateringen som minimum ligge efter indvielsen af det 24.7.1839. Da værkstedet ikke omtales som helt nyt ifølge tidsangivelserne i digtet, skal det formodentlig dateres til et lidt senere tidspunkt.
Og da teksten på papirarkets anden side vedrører en invitation fra Stampe til Thorvaldsen fra juni 1840, er det en sandsynlig mulighed, at digtet stammer fra samme tidspunkt.

Resumé

Et lille digt om Vølunds Værksted på Nysø.

Dokument

InprontyI

Et lille HuusII paa Nysøe staaer
Midt i den smukke Have,
Der Svanen stolt med Vingen slaaer
I Gaardens gamle GraveIII
I Huset er den bedste Skat,
Det fik Geniets Mærker,
Thi der har Danmarks Stolthed sat
Udødelige Værker!IV

Generel kommentar

Anledningen til dette lille digt om Thorvaldsens atelier – Vølunds Værksted – i Nysøs have kendes p.t. ikke. Men det synes ikke at være blevet til, da værkstedet blev indviet 24.7.1839, men snarere noget senere, antagelig omkring juni 1840 ligesom teksten på papirets anden side.


På bagsiden af arket ses nemlig et fragment af et brev af juni 1840 fra Stampe til Thorvaldsen.

Arkivplacering

m33, nr. 5

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Dvs. impromptu.

  2. Dvs. det såkaldte Vølunds Værksted – Thorvaldsens nyopførte arbejdsplads i Nysøs have. Værkstedet blev indviet 24.7.1839.

  3. Dvs. Nysøs voldgrave, se fx maleren Heinrich Buntzens Herregården Nysø med Thorvaldsen udenfor sit atelier, B203, hvor Thorvaldsen er gengivet udenfor Vølunds Værksted i færd med at fodre svaner.

  4. Nogle af Thorvaldsens værker opbevares den dag i dag i Vølunds Værksted.

Sidst opdateret 07.07.2020