24.12.1841

Afsender

H.P. Holst

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

H.P. Holst forærede Thorvaldsen en en modellerstok i julegave den 24.12.1841. De befandt sig begge i Rom dette år.

Resumé

Digt foræret til Thorvaldsen sammen med en modellerpind, en “Pousseerstok”, hvis betydning på fransk tages op i to deviser. Mens andre tager alle midler i brug for at skubbe (“poussere”) sig opad, så har Thorvaldsen med sin “Pousseerstok” nået helt andre højder. I Thorvaldsens hånd bliver den ydmyge pind et scepter.

Dokument

PrivatpresentI til Thorvaldsen.
Med en PousseerstokII.
Første Devise:
For at poussere sig paa Jord en Tomme over Vrimlen,
Saamange Midler bruges der – dem alle kjender Himlen!
Du har med denne lille Stok for Alle, som forstaae Dig,
Pousseret Dig saa høit tilveirs, at Ingen meer kan naae Dig:
Anden Devise:
See denne lille Stok, som nu
Heel MangenIII vistnok vrager,
Bli’er til en Herskerstav, naar Du
I Haanden blot den tager.
Et Kongespiir du bli’er paastand
Med Kraften fra det Høie,
Et Scepter, hvorfor vidt om Land
Sig Kunstens Børn maae bøie! –

Arkivplacering

m32, nr. 107

Emneord

Kommentarer

  1. Dvs. en personlig, ikke officiel, foræring.

  2. Dvs. en modellerpind. Se fx Thorvaldsen afbildet med en modellerpind i hånden på Horace Vernets portræt af ham, B95. På fransk betyder “pousser” at skubbe, og en “Pousseerstok” har man altså kaldt sådan, fordi man bruger den til at skubbe og flytte med leret. På fransk hedder en modellerpind faktisk en ébauchoir.

  3. Særdeles mange eller ganske mange. Se hel i betydningen 8.2, “i høj grad; saare; meget; særdeles”, og betydningen 8.3, “temmelig; rigtig; ret; nogenlunde; ganske” i Ordbog over det Danske Sprog.

Sidst opdateret 16.11.2020