Antagelig primo september 1811

Afsender

C.F. Høyer

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Resumé

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

Dokument

#

Jeg seer det Tordenvejr
Som Rom vil lægge øde,
Jeg seer og Timen nær
Vor Afskeds-Aftenrøde;

At skilles fra sin Ven
Det er en Nat i Livet;
Men gid! vi sees igien
Da er en Dag os givenI. –

#

Oversættelse af dokument

#

I see the thunderstorm
Which will lay waste Rome,
And I see the hour near
Our parting’s sunset glow;

To part from your friend
It is a night in life;
But if only! we meet again
Then a day has been us granted. –

#

Generel kommentar

Dette digt må være skrevet i 1811 som Høyers afskedshilsen til Thorvaldsen, da maleren påbegyndte sin rejse tilbage mod Danmark. Digtet er skrevet på forpermen af en lille almanak: Festivo per l’anno 1811. In cui si comprendono le feste di precetto e di devozione…, Rom [1810].

Arkivplacering

m32, nr. 1

Emneord

Kommentarer

  1. Hvis digtet skulle rime, burde der have stået givet her, men Høyer skriver given.

Sidst opdateret 28.05.2019