8.1.1845

Afsender

J.F. Schouw

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Spor af segl.

Modtager

Just Mathias Thiele

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Velbaaren / Hr. Justitsraad Thiele / Ridder af Dbg. etc.
Tilskrift: S. T. / Hr Justitsraad Thiele / Ridder af Dgb. Etc.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hvad jeg ønsker at De skulde meddele Bravo er ikkun: at den Bestemmelse, som jeg i et Brev gav om at Thorvaldsens Portraitstatue, som tilhørende Frue StampeI, skulde forblive i Rom, var givet efter Executorenes Beslutning (: hvad man for øvrigt vel maatte have antaget som noget der forstod sig af sig selv :), dernæst at jeg aldeles ingen Deel har taget eller tager i nogen af de Beslutninger i Thorvaldsens Boe, som vedkomme min Svigerinde, Frue Stampe.

Dette er dog ikke noget, som jeg giennem Dem vil meddele Bravo, men som jeg venter, De i Deres eget Navn vil meddele ham.

Kiøbvn. d. 8de Januar 1845.

ærbødigst
Schouw

[Tilføjet af Thiele forneden til venstre:]
See hoslagte Brev fra Bravo af 25 Januar / Th.

Arkivplacering

m31, nr. 48

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Det vil sige Thorvaldsens gamle veninde og velynder Christine Stampe.

Sidst opdateret 10.05.2011