9.4.1813

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

København

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Vil besøge Kunstakademiets årlige udstilling med prins Dolgorucki.

Dokument

Jeg undlader ikke at avertere Hr Etatsraaden om at jeg Kl 2½ agter at besøge UdstillingenI tilligemed Prinds Dolgorucki

Forbindtligst
Christian Frederik

D. 9 Apr 1813

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Thorvaldsen var ikke repræsenteret på omtalte udstilling, jf. referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Arkivplacering

m30A, nr. 16

Emneord

Kommentarer

  1. Jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Maler-, Billedhugger og Bygnings-Academie udstillede Kunst-Sager, København 1813, samt referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Sidst opdateret 29.04.2020