10.8.1820

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

København

Modtager

NN

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Afskedshilsen fra Thorvaldsen til en ukendt modtager.

Dokument

Lev vel! og tænk paa


Kiøbenhavn d. 10 August
1820
Deres Ven
A Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Farewell! And think of


Copenhagen, August 10th
1820
your friend
A Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Denne lille afskedshilsen er skrevet dagen før, Thorvaldsen påbegyndte sin rejse fra København til Rom. Modtageren er p.t. ikke identificeret. Papiret målet 87×136 mm, så der har muligvis været tale om en indførsel i modtagerens stambog, som senere er blevet skåret ud.
Thorvaldsen skrev samme dag, muligvis ved samme anledning eller sammenkomst, en stort set identisk hilsen til sin kollega på Kunstakademiet, Christian Horneman.
Det er i øvrigt karakteristisk for Thorvaldsen – og ikke kun for hans tekstlige frembringelser – at han kopierer sig selv. Se mere herom i Thorvaldsens tale- og skriftsprog.


Hilsenen er ikke en del af Thieles oprindelige brevfund (se Arkivets historie). Det er uvist, hvorfra og hvornår dokumentet kom i Thorvaldsens Museums besiddelse, men at dømme efter museale stempler og påskrifter skete det sandsynligvis o. 1900.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

m28, nr. 146

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Sidst opdateret 21.03.2018