28.5., primo 1820'erne

Afsender

Elisa Paulsen

Afsendersted

Ariccia

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Alle Egriego Sigre / Il sigre Alberto Thorwaldsen.

Dateringsbegrundelse

Af brevet fremgår, at brevet er afsendt 28. maj. Desuden ses årstallets tre første cifre: “182”, hvorefter papirets kant mangler. Den ubehjælpsomme skrift og de mange stavefejl tyder dog på, at der er tale om et af Elisa Paulsens første selvstændige breve, og dateringen må derfor være: 28. maj, primo 1820’erne.

Resumé

Elisa er taget til Arriccia og håber, at Thorvaldsen vil dukke op dér snarest.

Dokument

Ariccia 28 maggio 182I [papiret mangler]

Caro papá

La vostra Elisa parti da roma senza bagiarvi la mano! non fù mia colpa però, e voi lo sapete. io mé sono divertita ed ò avuto il solo dispiacere di non vedermi al fianco il mio caro papá: vorete voi ricusarvi a vendere completo il mio contento ? non fartosi vedelo, ma anzi sono certa che mercoldi o giovedi vereteII ad abbraciame
D.S Mamá vi saluta.

La vrostra figlia
Elisa ThorwaldsenIII

Generel kommentar

Papiret har en stor rift på midten, hvem der har revet brevet halvt over, eller hvornår det er sket, vides ikke.

Arkivplacering

m26 I, nr. 80

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Papiret mangler her, så det sidste ciffer i årstallet er forsvundet, se i øvrigt dateringsbegrundelsen. Papiret synes at være blevet delvis klippet, delvist afrevet langs højre kant.

  2. Dvs. verrete. Det vides ikke, om Thorvaldsen faktisk tog til Ariccia, som Elisa her synes at være sikker på.

  3. Selvom Elisa ikke boede hos sin far, og selvom Thorvaldsen ikke var gift med moderen, Anna Maria Uhden, brugte datteren sin fars efternavn, indtil hun blev gift 25.12.1832.

Sidst opdateret 15.06.2016