2.3.1843

Afsender

H.C. Ørsted

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Der er rester af aftryk på brevet antagelig efter et rødt stempel.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Højvelbaarne / Herr ConferentsraadI Thorvaldsen / Storkors af Dannebr.II og flere Ordener
Tilskrift: Høivelbaarne Herr Conferentsraad Thorvaldsen Storkors af Dannebr og flere Ordener

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

H.C. Ørsted inviterer Thorvaldsen til middag.

Dokument

Min Kone og jeg beder Herr ConferentsraadenIII at spise hos os paa LøverdagIV, og haabe at De vil tage tiltakke med et tarveligt Maaltid i et lidet Selskab.
Vi ønske at gaae tilbords Kl 4, da jeg skal holde Forelæsning Kl 6.

Polytechnisk LæreanstaltV
d 2 Marts 1843
ærbødigst
HCØrsted

Generel kommentar

Det må formodes, at Thorvaldsen takkede ja til denne invitation til middag lørdag 4.3.1843 hos familien Ørsted.

Arkivplacering

m25 1843, nr. 7

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Thorvaldsen blev 10.9.1838 udnævnt til konferensråd, se Thorvaldsens udnævnelser.

  2. Thorvaldsen blev 18.11.1839 udnævnt til storkorsridder af Dannebrogsordenen, se Thorvaldsens udnævnelser

  3. Thorvaldsen blev 10.9.1838 udnævnt til konferensråd, se Thorvaldsens udnævnelser.

  4. Da invitationen er skrevet 2.3.1843, som var en torsdag, må den pågældende lørdag have været 4.3.1843.

  5. Ørsted havde i 1829 været medstifter af Polyteknisk Læreanstalt, og var også institutionens første direktør.

Sidst opdateret 20.11.2015