22.8.1840

Afsender

Henrik Stampe

Afsendersted

Nysø

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Stampe opfordrer Thorvaldsen til at udskyde sin rejse til Rom til foråret 1841 og inviterer ham til Nysø.

Dokument

Nysøe d: 22de. Aug: 1840.

Kjære Thorvaldsen!

I Dag har vi talt om Deres Reise til Rom, og det Ønske, at De vil opsætte den til ForaaretI, og at vi da, om Gud vil, kunne reise med, er opkommet hos os tilligemed det, at De vil følge med min Kone herudII, som da vist vil see til at gjøre det for Dem som hun veed De helst vil have det, og Deres Helbred fordrer, saavel i Efteraaret herude som til Foraaret paa Reisen, og vi andre vil glæde os ved at see Dem glad.

Deres hengivne
H. Stampe.

Arkivplacering

m23 1840, nr. 26

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Thorvaldsen planlagde at rejse til Rom bl.a. for at tilse de mange værker, der var ved at blive produceret i hans værksteder dér.
    Afrejsen blev faktisk udsat til det efterfølgende forår. 25.5.1841 blev rejsen tiltrådt fra Nysø i hestevogn med familien Stampe og tjenestefolk.
    Se mere herom i Rejsen til Rom, maj-september 1841.

  2. Thorvaldsen opholdt sig i København på brevskrivningstidspunktet, men han fulgte Henrik Stampes opfordring og rejste til Nysø 27.8.1840 i selskab med Christine Stampe.

Sidst opdateret 18.01.2016