20.2.1838

Afsender

Kunstakademiet, København

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med utydeligt aftryk af Kunstakademiets segl.
Poststempler: DANEMARCK PAR HAMBOURG og T.T. HAMBURG 2. März 38 og ROMA 1[x] MAR 1838

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Signor Cavre Alberto Thorvaldsen / Scultore / Roma. / Pallazzo Tomati / Via Sistina / fr. Italie

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Thorvaldsen!
Akademiets Directeur!

Det har været Akademiet en overordentlig Glæde, ved Deres meget ærede Skrivelse af 20 f.M at erfare, at De ikke alene agter at hidsende endeel af Deres Arbeider og Kunstsager med den til Livorno afgaaende Fregat, men at Man ogsaa kan giøre sig Haab om, at De selv vil benytte denne Leilighed til Hiemreisen.
Idet Akademiet, som høiligen længes efter at see dets Directeur i sin Midte, ikke kan tilbageholde Yttringen af Glæde og Forventning ved disse Tidender, som overalt i Deres Fædreneland modtoges med lignende Følelser, skulde man ikke undlade, tillige at underrette Dem om, at De paa Charlottenborg Slot vil finde Deres BoligI rede til at modtage Dem, og at Akademiet føler sig hædret ved at have den nærmeste Ret til at drage den størst mulige Omsorg for Deres Modtagelse og Deres Bequemmelighed i enhver Henseende.

Det Kongelige Akademie for de skiønne Kunster, d. 20 Febr 1838

J L LundII CF Hansen C W Eckersberg H Freund Hetsch Koch
Ursin N. Høyen S. SteinIII

/ Thiele

Arkivplacering

m22 1838, nr. 9

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot aka Kunstakademiet, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

  2. Den danske maler J.L. Lund.

  3. Den danske anatom S.A.V. Stein, der 1835 var blevet professor i anatomi ved Kunstakademiet.
    Han var far til billedhuggeren Th. Stein.

Sidst opdateret 28.08.2020