Sandsynligvis 2.10.1838

Afsender

Ane Katrine Dal

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Ders Høy Velborne / Conferaad / Bertel / Torvasen

Dateringsbegrundelse

Dateringen synes at fremgå af brevet, selvom månedsnavnet muligvis kunne tydes som andet end oke, men da ordet helt sikkert begynder med o, må der være tale om oktober 1838 på trods af brevskriverens meget usikre stavning. Oktober stemmer også overens med, at billedhuggeren først var ankommet til København 17.9.1838.

Resumé

Thorvaldsen bliver bedt om en almisse fra en fattig enke.

Dokument

Deres Høy Velborne
ConferenRaadI

Jeg som Enke beder Dem om en liden ielp i den an ledning Jeg skal føtteII[.] min mand Er en infød islæderIII og bøker af Profesion[,] jeg som Enke Norsk af fødsel mien foræder Erre døde og har aldeleleæs ingen Ielp
Jeg Hober gode ConfrosrodIV min linjerV Blived

Bønhørdt
Deres undisteVI Ane Ktrine
Dal
fød Fagnæs
Kiøbenhvn de. 2de. oke[?]VII 1838

Generel kommentar

Det vides ikke, hvordan Thorvaldsen reagerede på denne bønskrivelse. Der kendes p.t. ikke mere til sagen. Og Ane Katrine Dal, født Fagnæs har ikke kunnet identificeres nærmere.
Dal har – tydeligvis ansporet af Thorvaldsens nylige tilbagekomst til København 17.9.1838 – ment, at den berømte og velhavende kunstner var villig til at hjælpe en værdigt trængende enke, da billedhuggeren blev kendt for nu og da at yde en økonomisk håndsrækning.
Dal nævner, at hendes afdøde mand var islænding muligvis fordi hun mente, at det ville gøre Thorvaldsen villigt stemt over hendes bøn, pga. billedhuggerens egne islandske forfædre.

Arkivplacering

m22 1838, nr. 70

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Thorvaldsen var lige blevet udnævnt til konferensråd 10.9.1838, lige før sin ankomst til København.

  2. Dal må mene flytte.

  3. Dvs. islænder.

  4. Dvs. konferensråd.

  5. Ordet skal sandsynligvis tydes som linjer, selvom det ser ud som om der står linger. Men den førstnævnte mulighed giver bedst mening i sammenhængen, selvom Dal ikke skriver min_e_ linjer. Men tager man hendes dårlige stavning i betragtning, må det må antages, at Dal har intenderet at skrive mine (brev)linjer.

  6. Dal mener antagelig underdanigste, eller måske ydmygste.

  7. De tre bogstaver skal sandsynligvis læses som oke, dvs. der må være tale om en forkortelse for oktober.
    Dals usikre stavning gør det dog noget usikkert, om hun kan have ment noget andet.

Sidst opdateret 06.01.2018