29.9.1838

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

München

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hr Directeur Conferenzraad Thorvaldsen!

Underrettet om Deres Ankomst til Kiøbenhavn er det mig en sand Glæde at kunne lykønske Dem til saa heldigen at have udført den for os alle saa ønskelige Rejse til Fædrenelandet; men jeg lykønsker i særdeleshed Kunstens Dyrkere og det academiske Samfund, hvis Directeur De er til at besidde Dem iblandt sig. Selv maae jeg beklage for Tiden at være fraværende men inden to Maaneder haaber jeg at samles med Dem og intet skal da være mig glædeligere end at kunne virke med Dem til Kunstens Fremme og de unge Kunstneres Dannelse i og udenfor Academiet.
De vil finde nogle fortienstfulde unge Kunstnere og lovende Kunst Elever, disse ville opmuntres ved Deres Raad og Vejledning og ej alleene for disse Kunstens Dyrkere ogsaa for Haandværkeren vil Deres Nærværelse virke heldbringende. En stor Kunstners Bifald er den bedste Løn, hans Raad den gavnligste Vejledning.
Academiet og dets Skoler vil De, som jeg haaber, finde i god Fremgang.
Gid De nu ret maatte finde sig tilfreds i HiemmetI og paa Charlottenborg. Skulde der være noget at forandre i Henseende til Bolig og Bequemmelighed beder jeg Dem indstændigst at sige det til Prof. Thiele, som paa det bedste vil sørge for alt.
Kongen af Bajern, som jeg nylig har seet i Berchtesgaden, har paalagt mig hierteligen at hilse Dem. Næste Aar d. 13 Octbr skal Maximilians Statuen indvies.
Min Kone hilser Dem og lykønsker Dem til Ankomsten til Fædrenelandet. Jeg henlever med særdeles Højagtelse og Venskab, H. Directeur, Conferenzraad Thorvaldsen Deres

München d. 29 Sept 1838 forbundne og velvilligste
Christian Frederik

Arkivplacering

m22 1838, nr. 67

Thiele

Thiele IV, p. 23-24.

Emneord

Personer

Værker

A128 Hest, august 1833, inv.nr. A128

Kommentarer

  1. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot aka Kunstakademiet, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

Sidst opdateret 10.01.2020