22.9.1810

Afsender

Antonio Canova

Afsendersted

Firenze

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet, muligvis med voks.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Firenze

Modtagerinfo

Udskrift: Per / Il ch. Sig.r / Il Sigr. Cavaliere Thorvaldsen / Scultore celeberrimo.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Canova orienterer om, at han er i Santa Croce, og at det vil glæde ham, hvis Thorvaldsen kommer forbi.

Dokument

  Canova se ne va oggi a Ste CroceI verso le tre e mezza, e vi resterà fino a sera. Onde se il ch. Sig. Cav. Thorvaldsen vuol favorire, può recarsi alla Chiesa dopo tal ora, sicuro di fare un piacere allo scrivente, che gli si ripete con vero sentimento di Stima e di attaccamento

Casa 22 Settebr 1810

obbe[dientissimo] oss[ervantissimo] S[er]v[itore]

Generel kommentar

Denne invitation modtog Thorvaldsen under sit ophold i Firenze, der varede fra 19.9.1810 til 25.9.1810 eller kort derefter. Det må antages, at Thorvaldsen efterkom invitationen og mødte Canova i Santa Croce-kirken 22.9.1810, ligesom det også må antages, at Canovas invitation skyldtes, at han ville præsentere Thorvaldsen for sit gravmonument til dramatikeren Vittorio Alfieri, som netop blev færdiggjort i 1810 i Santa Croce i Firenze.

Arkivplacering

m2 1810, nr. 30

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Der tale om gravkirken Santa Croce i Firenze, hvortil Canova fremstillede et gravmonument for dramatikeren Vittorio Alfieri i årene 1806-1810.

Sidst opdateret 17.10.2018