29.7.1810

Afsender

Hans West

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rester af vokssegl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: à / Monsieur Le Chevalier de Thorwaldsen / à / Rome

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

West videregiver en invitation til et middagsselskab, hos Prins Holsteen Oldenborg.

Dokument

Min gode Ven!

Som Pr. Holsteen OldenborgI sendte mig Bud i det Øieblik, De gik, at jeg maatte endelig spise med ham i Morgen Kl 5, og jeg ikke tvivler om, at han jo ogsaa beder Dem, siden vi her har været der sammen, og han veed, hvormeget vi ere sammen, saa svarede jeg ja, forvisset, at De ikke for vor Aftale afslaaer Invitationen. – Skulde De ikke være budet, da sender jeg ham Afbud i Morgen.

Søndag 29de Juli 1810 Deres hengivneste
West.

Arkivplacering

m2 1810, nr. 22

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Antagelig Paul Friedrich August (1783-1853), Prins af Oldenborg, jf. Niels Breitenstein: ‘Hans West’, in: Kulturminder 1955, p. 269.

Sidst opdateret 11.05.2021