Efter 12.7.1810

Afsender

Wilhelm von Huth

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al / Sigr: Alberto Thorvaldsen

Resumé

Huth takker for Thorvaldsens venskab i en situation, hvor han var meget ulykkelig. Han fortæller, at han er i bedring og beder om 10 scudi til kirurgen og lægen samt om at låne nogle af Holbergs komedier.

Dokument

Eyegode Ven.

Jeg havde havd den fornøyelse at komme folk til Dem, for at takke Dem paa det hierteligste for Deres sande Godhed og Venskab De har bevist mig i een Tilstand hvori jeg mig troede saa skrækkelig ullykeligI, men Doctoren har forbudt mig at gaa saa tidlig ud om Morgenen. Jeg beder Dem at give Overbringeren af disse Linier og Al[xx]en 10 Skudi til mig, at kunde betale Chirurgen og Doctoren.
Jeg har ikke sovet got i Nat, men befinder mig omendskiønt svag dog vel. – Lev fornøyet og sundt det ønsker Dem

Deres
taknemmelige
Wilhelm Huth

Vilde De vel og have den Godhed
og sende mig en Deel af Holbergs
Comedier, da jeg slet intet har at
læse. –

Arkivplacering

m2 1810, nr. 19, nr. 3

Emneord

Kommentarer

  1. Den ulykkelige tilstand, Huth refererer til, synes at være en akut begivenhed, hvorfor meget taler for, at det drejer sig om det selvmordsforsøg, han meddeler Thorvaldsen i sit brev af 12.7.1810.

Sidst opdateret 19.08.2014