22.5.1836

Afsender

Zofia Potocka

Afsendersted

Wien

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med en lille grafitgrå mærkat med våbenskjold og monogram i svagt relief.
Øverst t.v. er brevpapiret præget BATH omgivet af egeløv.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: À Monsieur / Monsieur le chevalier / Thorwalson / à Rome [og på det sammenfoldede brevs bagside:] de la part de Messrs Torlonia & Co.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Zofia Potocka takker Thorvaldsen for brev om, at monumentet er klar til afsendelse. Hun fortæller, at hun har overdraget det praktiske til Baron Sina. Den lille Kristus i gips, som han har lovet hende, beder hun ham sende med diligence til Baron Sinas adresse.

Dokument

Vienne ce 22. mai
1836

Monsieur

J’ai eu la satisfaction de recevoir votre lettre du 30 avril, et celle d’apprendre que le monumentI est pret, et peut être deja transporté. J’ai confié toute cette affaire à Monsieur le Baron SinaII qui vous fera parvenir ma lettre et le payment: Tous ceux qui ont vu votre ouvrage Monsieur le chevalier s’accordent à en faire l’éloge. Il me tarde de le voir, et d’avoir une occasion de plus de me rappeller à votre souvenir, pour vous en temoigner toute ma reconnoissance.
J’attends le petit Christ en platreIII que vous m’avez promis. Veuillez l’envoyer par la diligence, à l’adresse de Mr le Baron Sina. – C’est toujours un plaisir pour moi, de vous renouveller Monsieur l’expression de la parfaite estime que je vous porte.

La Ctesse Arthur Potocka

Generel kommentar

Brevet er, efter at det er blevet foldet, blevet gennemskåret af små snit fire steder. Formentlig er dette sket i forbindelse med desinficering af brevet for at slå smitsomme vira og bakterier ihjel, når der var epidemier i Europa. Om dette, se evt. Maurice Rickards, The Encyclopedia of Ephemera, New York og London 1919 (2001), afsnittet Disinfected mail, p. 121.

Arkivplacering

m21 1836, nr. 24

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Værker

A628 Bedende børn, 1834, inv.nr. A628
A291 Artur Potocki, Primo 1829, inv.nr. A291
A269 Julia Potocka, Antagelig 1832 - 1833, inv.nr. A269

Kommentarer

  1. Dvs. monumentet for Artur Potocki, der består af Kristus stående på en sokkel påsat relieffet Bedende børn, A628; monumentet flankeres af portrætbuster af Artur Potocki, A269, og hans mor, Julia Potocki, A291.

  2. Den omtalte Baron Sina er ikke identificeret, men der kan være tale om den græsk-østrigske bankier Georg Simon Sina von Hodos und Kidzia (1782-1856).

  3. Den lille Kristus-skulptur i gips, som Potocka beder Thorvaldsen sende til hende, er ikke nærmere identificeret. Det kan have været et af de fem små forarbejder, som Thorvaldsen fremstillede, før han nåede frem til sin endelige Kristus fra 1821, og hvoraf museet har to, A84 og A85. De fem skitser er omtalt i Thiele III, p. 127. Åbenbart var det ikke ualmindeligt for Thorvaldsen at forære skitser væk, sådan som det bl.a. fremgår af N.L. Høyens pamflet “Om Thorvaldsen og hans Museum” (1837), hvor Høyen skriver om Thorvaldsens udkast, at han “ei sielden har foræret dem til Venner, eller til yngre Konstnere, som have arbeidet under ham”. Der kan dog også være tale om en miniatureversion af den endelige Kristus fremstillet af en af Thorvaldsens assistenter; H.E. Freund fremstillede fx allerede i 1819-20 miniatureversioner af Thorvaldsen-skulpturer til Frederik 8.

Sidst opdateret 19.08.2014