23.7.1833

Afsender

Frederik Siegfried Vogt

Afsendersted

Napoli

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur / Monsieur Thorwaldsen / Conseiller d’Etat de S.M. le Roi de DanemarckI / Commandeur et Chevalier et plusieres ordresII / &. &. &. / à Rome / [tilføjet med anden hånd:] Via Sistina 51
Tilskrift: S.T. Herr Etatsraad Thorwaldsen & & & & Rom.
Poststemplet: “5LUGL.”, “NAP1833 23LUG.” og desuden stemplet med rødt blæk med elaboreret slyngmonogram. Monogrammet synes ved første øjekast at være et personligt monogram, men initialerne “AGDP” henviser til “Amministrazione Generale Delle Poste”. Stemplet findes også på Hans Puggårds brev til Thorvaldsen 30.4.1836, som ligeledes er stemplet i Napoli.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Korvetten Galathea er i Napoli og skibets kaptajn ønsker at vide, hvornår Thorvaldsens kunstværker er i Livorno, således at han kan beregne, hvornår han skal sejle fra Napoli. Vogt ønsker at vide om rygtet taler sandt, og Thorvaldsen vil sejle med korvetten til København.

Dokument

Høivelbaarne Hr. EtatsraadIII, da Hr. Captain KriegerIV af Søe Etaten, Ridder af DannebrogV, der for nærværende befinder sig herVI med den kongelige danske Corvette Galathea, under hans Ordre, for at modtage de Statuer og andre Kunstsager der herfra skulle afsendes til KjøbenhavnVII, ønskede saa gjerne at kunne med Sikkerhed vide, hvorna[a]r han maatte kunne finde de Sager færdige til at indskibesVIII som under Deres Høivelbaarenheds Bestyrelse skulle have den samme Bestemmelse fra Livorno, saa har benævnte Hr. Captain Krieger anmodet mig om, i hans Navn at ville bede Hr. Etatsraaden at have den Godhed saasnart muligt at meddeele ham ovenstaaende Underretning, for at han derefter kunde indrette sine Afreise herfraIX med meer eller mindre Hurtighed.
I Haab at De ikke vil ansee det for ubeskeden Nysgjerrighed fra min Side, saa tør jeg ligeledes tilkjendegive Deres Høivelbaarenhed at jeg ønskede at vide, om Rygtet at De med Corvetten Galathea vil begive Dem til Fædrenelandet, er grundet, eller ei ? I alle Tilfælde hedder det at Deres Reise til DanmarkX er bestemt, og ønsker jeg Dem derfor til samme ald mulig Held og Lykke, som at De stedse vil troe mig

Neapel d. 23 Juli 1833.

Deres Høivelbaarenheds
ærbødige og sande hengivne
F. Si[g]fred Vogt.

Generel kommentar

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.​

Arkivplacering

m18 1833, nr. 75

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den danske konge Frederik 6.

  2. Læs om Thorvaldsens mange, fornemme ordener og udnævnelser i artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  3. Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819. Se også artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  4. Den danske søofficer Johan Wilhelm Cornelius Krieger.

  5. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Se også artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  6. Dvs. i Napoli.

  7. Jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

  8. Kunstværkerne skulle først sendes fra Rom til Livorno med en flodbåd eller et kystskib.

  9. Korvetten sejlede fra Napoli den 28.7.1833.

  10. Thorvaldsen planlagde at rejse til København i efteråret 1832, men hjemturen blev udsat gentagne gange og først påbegyndt den 5.8.1838.

Sidst opdateret 19.04.2017